top of page

Osiągnięcie naszej strategii zależy od posiadania możliwie najlepszych talentów na wszystkich poziomach; kliniczne i niekliniczne w naszej organizacji, wspierane przez kulturę, która daje jednostkom możliwość wzrostu i rozwoju.

 

Żyjemy zgodnie z naszymi wartościami we wszystkim, co robimy i jesteśmy dumni z zapewniania wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej i usług społecznych.

Partnerstwo Modality zatrudnia ponad 1500 pracowników w całej Wielkiej Brytanii. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy pracodawcą oferującym równe szanse i mamy różnorodną, ​​utalentowaną siłę roboczą.

Rekrutujemy na różne stanowiska i możemy pomóc Ci przejść na różne ścieżki kariery:

  • Zarządzanie praktyką

  • Zarządzanie ogólne

  • Rozwój biznesowy

  • Praktykuj przywództwo kliniczne

Jeśli chcesz być częścią innowacyjnego, ogólnokrajowego partnerstwa lekarzy pierwszego kontaktu, wiodącego w świadczeniu usług podstawowej i średniej opieki, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych możliwości.

 

KARIERA

bottom of page