top of page

ROZWÓJ NA SKALĘ

Modality jest liderem w rozwoju na dużą skalę w podstawowej opiece zdrowotnej od jej powstania w 2009 roku.

 

Przez lata zgromadziliśmy wiele „know-how” w zakresie przywództwa i rozwoju siły roboczej, ćwiczenie fuzji i struktur organizacyjnych, zarządzania zmianą, skalowania aplikacji cyfrowych oraz przeprojektowywania i wdrażania usług.

Dążymy do ciągłego doskonalenia. Każdego roku gromadzimy wszystkich naszych partnerów, aby dzielić się najlepszymi praktykami, abyśmy mogli nadal się uczyć i doskonalić.

Świadczymy specjalistyczne usługi doradcze dla szerokiego grona interesariuszy w Wielkiej Brytanii i na świecie. Ostatnie zaangażowania obejmowały strategiczne przeglądy wysokiego szczebla, opracowywanie nowych rozwiązań oraz zaangażowanie interesariuszy i wydarzenia edukacyjne.

OUR NEW PLACE

Running a study tour for colleagues from Saudi Arabia 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

bottom of page